Team Nordic

Team kapten och ägare                   Marknadsansvarig, grafiker och högra hand  
                           
Johan Gehrisch                                     Viktor Nilsson
28år                                                      28år
Pdga #78593                                         Pdga #152258
Se vad som finns i Johans bag!

Team spelare

         

Kristian Bengtsson                                 Jim Ljungqvist
40+                                                       26år
Pdga #8677                                           Pdga #140900

 

                

Johan Larsson                                     Martin Brännström
32år                                                   31år
Pdga #78595                                       Pdga #82183

                

Kim Fransson                                   David Nilsson
28år                                                  30år
Pdga #113155                                   Pdga #120680

                

Tommie Bäcke                                               Gustav Dahlén 
28år                                                                20år
Pdga #77419                                                  Pdga #102051